jwbf.net
当前位置:首页 >> 两小儿辩日文言文翻译 >>

两小儿辩日文言文翻译

孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂,此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如探汤,此不为近者...

原文 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一儿以日初出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂(yú),此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧(cāng)沧凉凉,及其日中...

译文 孔子到东方游学,途中遇见两个小孩儿在争辩,便问他们争辩的原因。 有一个小孩儿说:“我认为太阳刚升起来时离人近,而到中午时离人远。” 另一个小孩儿则认为太阳刚升起时离人远,而到中午时离人近。 有一个小孩儿说:“太阳刚升起时大得像一...

孔子到东方游历,看见两个小孩在争辩,问他们原因。 一个小孩说:“我认为太阳刚出来时距离人近,而正午时距离人远。”另一个小孩却认为正午时距离人近。一个小孩说:“太阳刚出来时大得像车上的篷盖,等到正午时就像盘子碗口那样小, 这不是远的小...

两小儿辩日《古文》 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 一儿曰,我以日始初时去人近,而日中时远也。一儿以日初出远,而日中时近也。 一儿曰:“日初出大如车盖,及日中则如盘盂。此不为远者小而近者大乎?” 一儿曰:“日初出沧沧凉凉,及其日中如...

人人都吐槽吐槽吐槽过 v 个个 v 和 v 有 v 一个月

译文 有一天,孔子到东方游学,看到两个小孩在为什么事情争辩不已,便问是什么原因。 一个小孩说:“我认为太阳刚出来的时候离人近一些,中午的时候离人远一些。” 另一个小孩却认为太阳刚出来的时候离人远些,而中午时离人近些。 一个小孩说:“太...

孔子向东游学,看见两个小孩在争论,便上去问原因。 一儿说:“我以为太阳刚出来的时候离人近些,而中午的时候离人远些。 一儿以为太阳刚出来的时候离人远些,而中午的时候离人近些。 一儿说:“太阳刚出来的时候像车盖一样大,到中午的时候像盛物...

两小儿辩日 【原文】 孔子东游,见两小儿辩斗,问其故。 (译文) 孔子到东面去游览,看见两个小孩在争论,孔子问他们争论的原因。 一儿曰:“我以日始出时去人近,而日中时远也。” 一个小孩说:“我认为太阳刚升起时,离开人近,但到中午时离开人...

网站首页 | 网站地图
All rights reserved Powered by www.jwbf.net
copyright ©right 2010-2021。
内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com